Selecteer een pagina

privacyverklaring

Zo gaan wij om met jouw privacy

MediaCows, gevestigd aan de Informaticaweg 12, 7007 CP Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MediaCows
Informaticaweg 12
7007 CP Doetinchem

+31 (0) 314 68 37 25
info@mediacows.com
www.mediacows.com

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

MediaCows verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een samenwerking, de verwerking van jouw order of offerte aanvraag, als je contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of chat, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verzamelt MediaCows

Wanneer je klant wordt van MediaCows verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet MediaCows ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, kan MediaCows aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt voor je bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn links opgenomen om pagina’s te kunnen delen op Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

Cookies

Wij plaatsen géén tracking cookies.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@MediaCows.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten, het beheer van jouw producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, (directe) marketingdoeleinden, het behandelen van vragen en klachten, het optimaliseren van de werking van de website en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als je een contact- of bestelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

MediaCows neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@MediaCows.nl. MediaCows heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Opslag van data op beveiligde servers.
  • Een beperkte groep medewerkers van MediaCows heeft toegang tot jouw persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan strikt noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden/ verwerkers

MediaCows kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij als ‘verwerker’ voor MediaCows. De betreffende verwerker ontvangt van MediaCows alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij dit expliciet opnemen. MediaCows blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MediaCows gebruikt geen analytische en tracking cookies, we maken uitsluitend gebruik van cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen géén cookies die jouw surfgedrag bijhouden of impact hebben op jouw privacy.

Inzage, correctie en recht van verzet en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MediaCows en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@MediaCows.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MediaCows wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat organisaties binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben ontdekt. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan MediaCows via info@MediaCows.nl. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt bellen met MediaCows via het telefoonnummer +31 (0) 314 68 37 25, een bericht sturen via het contactformulier van onze website of een mail sturen aan info@ MediaCows.nl.

Wijziging privacyverklaring

MediaCows behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen in dit document worden gepubliceerd.

Laatst aangebrachte wijziging in privacy statement: 28 augustus 2018.